تبلیغات
نوشته های عاشقانه - دلم که برایت

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

دلم که برایت

موجود بے آزارے هستم .

کار مے کنم

قصہ مے خوانم

شعر مے نویســـــم ...

و گاهے

دلم کہ برایتـــــ تنگـــــ مے شود ،

تمام خیابانہا رابا یادتـــــ پیاده مے روم !
[ یکشنبه 18 بهمن 1394 ] [ 06:26 ب.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]