تبلیغات
نوشته های عاشقانه - قسم به تمام

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

قسم به تمام

قسم بہ تمام خاطرات خوبو بد در ڪنار هم…


قسم بہ تمام اشڪهاے از روے درد براے تو…


قسم بہ تمام آرزوهاے پرپر شدہ ام…


قسم بہ تمام دوست داشتن هاے ناتمام دنیا…


قسم بہ تمام شب بیدارے هایم…


قسم بہ نبودن ها و شڪستہ شدن ها…


قسم بہ غرور فدا شدہ ام…


قسم بہ تمام جایے ها…


قسم بہ صداے بغض آلودم…


قسم بہ شڪستہ شدن بے صدایم…


و قسم بہ دوستت دارم هاے خفتہ شدہ در گلویم…


هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت فراموش نخواهے شد…


[ جمعه 3 اردیبهشت 1395 ] [ 01:31 ب.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]