تبلیغات
نوشته های عاشقانه - دوست دارم......

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

دوست دارم......


دوست دارم دستم را بگیری و زیرگوشم زمزمه کنی


که پشت خوابهای نا آرام تو...


چیزی بیش از نگرانی های زنانه نیست...


دستت را بگیرم و زیرگوشت زمزمه کنم


که پشت نگرانی های زنانه ی من...


مردی ایستاده که دیوانه وار دوستش دارم!


[ یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ] [ 08:57 ب.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]