تبلیغات
نوشته های عاشقانه - دلم میخواد.......

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

دلم میخواد.......

دلــَم میخـواهد جـا خـوش کنــَم


در دنـج تریــن جای ِ کافــه ای


سیــگار پشـت ِ سیـگار دود کنـَم و


کـَکـَم هم از رفتـنَش نگــَزد ...


بعــدش یـِک فنجــان قهــوه ِ تلــخ ِ تلــخ سفـآرش بدهَم و


با تلــخی ِ وجــودم سـَر بکـِشَم ...


بعــدَش کـه تلخــی تمــام ِ وجـودم را گرفـت ,


اشــک هایـَم را پـآک کنــم و


آن لبخنــد ِ تظاهـُر آمیز را بزنــم و


کافــه را تــَرک کنــَم ...


[ یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ] [ 08:59 ب.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]