تبلیغات
نوشته های عاشقانه - مـــטּ همیشـــــﮧ مــے خــنـــכҐ

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

مـــטּ همیشـــــﮧ مــے خــنـــכҐ

مـــטּ همیشـــــﮧ مــے خــنـــכҐ

امــــا بــا همــــﮧ ڪـــس نمــے پـــرҐ …

غــــرﯠر כارҐ ﯠلـــے نــــﮧ ﯠاســـــﮧ כﯠســـــتــاҐ

بـــا همــــــﮧ صــــافـــҐ

امــــا ….

اگــــــﮧ بــכ بـــاشــــے شــــــایـــכ تحـــــمل ڪــــنـــҐ

ولـــــــے …

اگـــــه از حـــــכتـــــــ بگـــــــذرے …

כیگـــــــﮧ … آכҐ حســــابــتـــــ نمـــے ڪـــــنــҐ ﯠ

زیـــر پـــاҐ لــہـــتـــــ مــے ڪـــنـҐ ..


عکس عاشقانه
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395 ] [ 02:28 ق.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]