تبلیغات
نوشته های عاشقانه - تنهایی...

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

تنهایی...

دوستی اتفاق است، جدایی رسم طبیعت، طبیعت زیباست


 نه به زیبایی حقیقت، حقیقت تلخ است، نه به تلخی جدایی،


 جدایی سخت است نه به تلخی “تنهایی”... 

 [ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:39 ق.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]