تبلیغات
نوشته های عاشقانه - آدم برفی...

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

آدم برفی...

صبر کن آدم برفی...


 تو تازه متولد شده ای برای تمام شدن زود است...


 خوش به حالت! کسی هسـت تو را با محبت گـرم کند،


  تو را در حضورش ذوب کند...


 من اما ذوب می شوم، نه از گرمایی، نه با محبت...


 فقط از سرمای آدمیان...

 [ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 10:39 ق.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]