تبلیغات
نوشته های عاشقانه - روزی....

نوشته های عاشقانه

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است.....

روزی....

روزی از گورستانی می گذشتم روی تخته سنگی نوشته یافتم كه نوشته بود: " اگر جوانی عاشق شد چه كند؟ " من

هم زیر آن نوشتم: " صبر " برای بار دوم كه از آنجا گذر كردم زیر نوشته ی من كسی نوشته بود: " اگر صبر نداشته

باشد چه كند؟ " من هم با بی حوصلگی نوشتم: "مرگ" برای بار سوم كه از آنجا عبور می كردم انتظار داشتم زیر

نوشته من نوشته ای باشد اما زیر تخته سنگ ، جوانی را مرده یافتم
[ دوشنبه 21 دی 1394 ] [ 09:58 ب.ظ ] [ نرجس ] [ نظرات() ]